RWSS InTake | Login

आबेदन दिंदा ध्यान दिने कुराहरु

१. आबेदन दिदा पहिले 'Create an Account ' मा क्लिक गर्नुहोस |

२. सबै विवरण भरे पछि - तपाइले अनलाइन फारम भर्दा भरेको इमेल खोल्नुहोस |

३. इमेलमा प्राप्त लिंक मा क्लिक गर्नुहोस |

४. इमेलमा प्राप्त Username र Password प्रयोग गर्नुहोस | सम्पूर्ण बिबरण ध्यानपुर्बक
भर्नुहोस् |

५. सबै विवरण भरेपछि Submit गर्नुहोस र 'Submission Number ' प्राप्त हुनेछ |

६. बिबरण भरेपछि प्राप्त फाइललाइ प्रिन्ट गरि - भरेको SO INTAKE FORM संगै ग्रामीण
नेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिको कार्यालयमा तोकेको मिति र समय भित्र
बुझाउनु पर्नेछ|


Processing, please wait . . .

Forgot password?

OR


Create an Account

For any query or technical support please Contact:

Rabindra Acharya
- Mob: 9851162541

-Office: Rural Water Supply and Sanitation Fund Development Board Shiva Marg, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal Telephone No: 977-1-4003010 Fax No:977-1-4003011 Email: khaskosh@rwss.org P.O.Box No: 12414